ثبت نام راهیان نور ۹۵

Default Icon

ثبت نام اردوی راهیان نور

موسسه میثاق با شهیدان فاطمی زرند آغاز شد

 

شرایط ثبت نام اردوی راهیان نور

اول:

روز حرکت و شروع برنامه اردو ۴ فروردین ماه ۱۳۹۵ خواهد بود. (احتمال دارد با یک روز زودتر انجام شود)

دوم:

زمان شروع ثبت نام از تاریخ ۱۰ دی ماه تا ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۴ می باشد.

سوم:

تنها طریقه ثبت نام ثبت نام از طریق سایت می باشد

چهارم:

به علت محدودیت ظرفیت، اولویت پذیرش و قطعی شدن ثبت نام با افرادی است که زودتر اقدام نمایند و هزینه را پرداخت نمایند.

پنجم:

ثبت نام برای خانم ها و آقایان آزاد می باشد.

ششم :

هزینه راهیان نور تا روزهای آینده مشخص میگردد.