تاریخ انتشار :شنبه ۳ تیر ۹۶.::. ساعت : ۷:۵۳ ق.ظ
فاقددیدگاه

مراسم جز خوانی قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی موسسه میثاق با شهیدان فاطمی مراسم جز خوانی قرآن کریم در جوار قبور مطهر شهدا گمنام برگزار شد .

گزارش تصویری این مراسم تقدیم حضور شما می گردد :

3 (9) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 3 (6) 3 (7) 3 (8)1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (1)

دیدگاه خود را به ما بگویید.