تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۴ بهمن ۹۲.::. ساعت : ۴:۲۱ ب.ظ
فاقددیدگاه

قسمتی از وصیت نامه سردار شهید عباس عربنژاد خانوکی

ملت عزیزهمانطوری که میدانید امروزه به راستی  در میهن اسلامی مان همه جا یش مانند جبهه است,وهرلحظه برخورد جدی بین روشنی وتباهی وجود دارد.آنان که غسل شهادت می کنند وعزیزترین وگران بها ترین دارائی یعنی جان خود را صادقانه وعاشقانه در راه تعالی اسلام فدا می کنند این عشق را در سر دارند که راهگشای نسلهای آینده  هستند وباور دارند,کسانی درتصدی امور مملکت قرار دارند که از خود انها هستند,وبرای آنها کار می کنند در واقع برای مستضعفین می جنگند.تا نسلهای اینده با عظمت ودرک فلسفه شهادت همیشه اماده باشند که راه نفوذی دشمن را ازهرسو که باشد چه شرق وچه غرب سد نمایند.

حال که ما چنین راهی را در پیش داریم چقدر کم سعادت است کسی که در بستر جان دهد واز این فیض عظیم محروم بماند,ومن از شما ملت عزیز عاجزانه می خواهم که در راه وحدت ویکپارچه شدن تا انجا که توان دارید کوشش کنید تا بتوانید نقشه های مخالفین اسلام راهمچون گذشته در نطفه خنثی کنید.وهمچنین از همرزمان خود تقاضا دارم برای پاسداری از خون شهیدان که مسئولیت بسیار سنگینی است ,راه انها را ادامه دهیدوسپاه اگر بتواند باخانواده های مستضعف برنامه و جلساتی گسترده داشته باشد ,وبا سرکشی به این خانواده ها درد دلها ومشکلات انها را ارزیابی کنند وبه مقامات مسئول راهنمائی لازم را مبذول دارند.وفقط به خانواده شهدا اکتفا نکنند چون ای افراد هم به مرور زمان به خانواده شهدا می پیوندند در صورتی که بسیاری از مشکلات رااز اول داشته اند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.