تاریخ انتشار :جمعه ۱۵ دی ۹۱.::. ساعت : ۹:۱۷ ق.ظ
فاقددیدگاه

فیلم کمیاب و ناب موقعیت گردان ۴۱۱ زرند در جبهه های حق علیه باطل

فیلم اردوگاه سیدالشهدا زرند

فیلم بسیار کمیاب و ناب موقعیت و مقر گردان ۴۱۱ سیدالشهدا زرند

معرفی کامل اردوگاه توسط فرماندهان گردان

برای دانلود کلیک کنید

شادی ارواح طیبه شهدا صلوات

دیدگاه خود را به ما بگویید.