فیلم کمیاب و ناب موقعیت گردان ۴۱۱ زرند در جبهه های حق علیه باطل

دی ۱۵م, ۱۳۹۱
فیلم اردوگاه سیدالشهدا زرند فیلم بسیار کمیاب و ناب موقعیت و مقر گردان 411 سیدالشهدا زرند معرفی کامل اردوگاه توسط فرماندهان گردان برای دانلود کلیک کنید شادی ارواح... ادامه