مراسم روایتگری ۷بهمن ماه ۱۳۹۲ با حضور آزاده بزرگوار حاج محمد حسین ضیاالدینی

بهمن ۱۰م, ۱۳۹۲
میهمان این هفته روایتگری در  مورخ سه شنبه 7/11/1392 جناب آقای ضیاء الدینی بودند، ایشان روایتگری این هفته را به موضوع عملیات والفجر 4 پرداختند و از آن روزهای به یاد... ادامه