پایان مهلت ثبت نام اردوی راهیان نور

دی ۵م, ۱۳۹۴
ثبت نام اردوی راهیان نور موسسه میثاق با شهیدان فاطمی زرند آغاز شد (ثبت نام ویژه استان کرمان)   شرایط ثبت نام اردوی راهیان نور اول: روز حرکت و شروع برنامه اردو 3... ادامه