پیکر شهدای ایرانی یا اجساد عراقی چگونه مشخص می‌شود ?

اسفند ۴م, ۱۳۹۴
با توجه به اینکه در جریان تفحص پیکر مطهر شهدا، جنازه سربازان عراقی هم کشف می‌شود، تشخیص پیکر شهدا از اجساد عراقی از موضوعات مهمی است که مورد توجه جستجوگران قرار... ادامه