شهدا گمنام میهمان موسسه میثاق

مرداد ۴م, ۱۳۹۶

همیشه شهدا به دادمان رسیده اند ! (سفرنامه شهدا زرند)

مرداد ۴م, ۱۳۹۶
همیشه شهدا به دادمان رسیده اند ! در این روزها که کل کشور پر شده از حرف و اخبار اتفاقاتی که جو کشور را متأثر خود کرده است از قتل کودک گرفته تا بازداشت مسئولین و تهدید یک... ادامه

تشییع سه شهید گمنام میهمان شهر

مرداد ۴م, ۱۳۹۶
دوباره میهمان داشتیم : انتهای پیام... ادامه